Anasayfa MİHR VAKFI Görsel Eserler Yazılı Eserler Canlı Yayın
Hidayet Çağı
Anasayfa » Kitaplar » Hidayet Çağı

"Hidayet Çağı" isimli eserin bölümleri aşağıda listelenmiştir.

Giriş (Hidayet Çağı)
Âyet ve hadislerde Hz. Mehdi (A.S)'ın Devri Olan Hidayet Çağı
Hz Mehdi (A.S)'ın Çıkışında Dünyanın Durumu
Hz. Mehdi (A.S)'ın Hilâfet Merkezinin Bulunduğu Yerden Çıkması
Hz. Mehdi (A.S)'ın Çıkışında Gerçekleşen Olaylar
Hz. Mehdi Resûl'ün Hidayetle Gönderilmesi
Kur'an-ı Kerim'e Göre Hanif Dîni, Arapça Adıyla İslâm
Günümüzde Dünya Düşman Fırkalara Ayrılmıştır
Dînlerin Birleştirilmesi
Dîn Hürriyeti
Kehf Suresinin Hidayet Çağındaki Deccal Fitnesiyle İlişkisi
Kehf Suresinin Hidayet Çağına Ait İşaretleri
ALLAH’IN DİLEMESİYLE YAPACAĞINI SÖYLE
Hz. MUSA (A.S) VE Hz. HIZIR (A.S) KISSASI
Hz. MEHDİ (A.S) VE Hz. ZÜLKARNEYN’İN KISSASI
TALUT KISSASI VE Hz. MEHDİ (A.S)
Hz. MEHDİ (A.S)’IN Hz. SÜLEYMAN (A.S) KISSASI İLE OLAN BAĞLANTISI

Hidayet Çağı

"Hidayet Çağı" isimli eserin bölümleri aşağıda listelenmiştir.

 

Giriş (Hidayet Çağı)
Allah'ın izniyle 30 yıllık Hidayet Çağı'nın giriş dönemini geride bıraktık. Şu an Hidayet Çağı'nın gelişme, yükselme devresindeyiz. Bu devrede 7 safha ve 4 teslimden oluşan Kur'ân&...

Âyet ve hadislerde Hz. Mehdi (A.S)'ın Devri Olan Hidayet Çağı
1. BÖLÜM 1.1. HZ. MEHDİ (A.S) İLE İLGİLİ KUR'AN ÂYETLERİ 1.1.1. HZ. MEHDİ (A.S)'IN ŞERİATİ TASDİK ETMESİ Hz. Mehdi (A.S)'ın Peygamber Efendimiz (S.A.V) ve sahâbenin birlikte ya...

Hz Mehdi (A.S)'ın Çıkışında Dünyanın Durumu
2. BÖLÜM "Ahir zamanda ümmetimin başına sultanlarından şiddetli belâlar gelir, öyle ki yerler müslümanlara dar gelir." (Kitab-ül Burhan Fi Alâmet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 12) "Mehdi'de...

Hz. Mehdi (A.S)'ın Hilâfet Merkezinin Bulunduğu Yerden Çıkması
3. BÖLÜM Hidayet Çağı (ahir zaman) hakkındaki rivayetlerin merkez noktasını Hz. Mehdi (A.S) teşkil eder. Ancak bu olayların yerleri hakkında farklı farklı rivayetler mevcuttur. Bediüzzaman bu ...

Hz. Mehdi (A.S)'ın Çıkışında Gerçekleşen Olaylar
4. BÖLÜM Peygamber Efendimiz (S.A.V), Hz. Mehdi (A.S)'ın çıkışından önce ve kendi dönemi olan Hidayet Çağı'nda gerçekleşecek olaylar hakkında bizleri bilgilendirmiştir. Hz. Mehdi (A.S)&...

Hz. Mehdi Resûl'ün Hidayetle Gönderilmesi
5. BÖLÜM >> Mehdi Resûl'ün getirdiği hidayetin ne olduğuna gelin beraber bakalım: Ülkemizdeki 22 Kur'ân mealine dayanarak günümüz dîn adamları hidayeti "Doğru yol" olarak tanımlıyorla...

Kur'an-ı Kerim'e Göre Hanif Dîni, Arapça Adıyla İslâm
6. BÖLÜM Dînin sahibi Allah'tır. Allah zamandan ve mekândan münezzehtir. Zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibi Allahû Tealâ, sıfır zaman aralığında kâinatın her noktasında bulunduğu iç...

Günümüzde Dünya Düşman Fırkalara Ayrılmıştır
7- BÖLÜM Dünyamızın bugün içinde bulunduğu durum, açıkça bir herc-ü merc ortamını ifade etmektedir. Bu herc-ü merc ortamı, insanların dînde fırkalara ayrılmalarından kaynaklanmaktadır. İnsanların...

Dînlerin Birleştirilmesi
8. BÖLÜM Bediüzzaman'ın sözlerinde belirttiği gibi, Hristiyanlık dîni, Hz. İsa (A.S)'ın ikinci defa yeryüzüne gelişiyle birlikte, bâtıl inanışlardan, hurafelerden ve tahrif olmuş özellik...

Dîn Hürriyeti
9. BÖLÜM İnsanlık tarihi boyunca hanif dîninden başka bir dîn olmamıştır. Kısaca, farklı dînler yoktur. Tek dîn olan Hz. İbrâhîm'in hanif dîni, Arapça adıyla İslâm, insanlara tam bir hürriy...

Kehf Suresinin Hidayet Çağındaki Deccal Fitnesiyle İlişkisi
10. BÖLÜM Hidayet Çağında (ahir zamanda) birbiri ardı sıra meydana gelecek fitnelerden kurtulmak için Hz. Muhammed (S.A.V) Efendimiz Kehf Suresini tavsiye etmiştir: "Sizden kim Deccal'e y...

Kehf Suresinin Hidayet Çağına Ait İşaretleri
11. BÖLÜM Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V) Efendimiz'in Kehf Suresinin mutlaka okunmasını tavsiye etmesinin en önemli sebeplerinden biri, kuşkusuz bu surenin Hidayet Çağı ile ilgili birçok öne...

ALLAH’IN DİLEMESİYLE YAPACAĞINI SÖYLE
12- ALLAH'IN DİLEMESİYLE YAPACAĞINI SÖYLE 18/KEHF-23: Ve lâ tekûlenne li şey'in innî fâılun zâlike gadâ(gaden). Bir şey hakkında "Ben, bunu yarın mutlaka yapacağım deme." 18/KE...

Hz. MUSA (A.S) VE Hz. HIZIR (A.S) KISSASI
13- Hz. MUSA (A.S) VE Hz. HIZIR (A.S) KISSASI Ebu Hüreyre (R.A)'den rivayet ettikleri bir hadîste Resûlullah (S.A.V) buyurmuştur ki: "Dabbet'ül arz, Musa'nın asası, Süleyman'ı...

Hz. MEHDİ (A.S) VE Hz. ZÜLKARNEYN’İN KISSASI
14- Hz. MEHDİ (A.S) VE Hz. ZÜLKARNEYN'İN KISSASI 14.1- Allahû Tealâ herşeyi Kur'ân'da açıklamıştır. 16/NAHL-89: Ve yevme neb'asu fî kulli ummetin şehîden aleyhim min enfusihim...

TALUT KISSASI VE Hz. MEHDİ (A.S)
15- TALUT KISSASI VE Hz. MEHDİ (A.S) Aşağıdaki hadîslerle de Ashab-ı Kehf ve Talut kıssalarında Hidayet Çağı'na (ahir zamana) ait çok önemli işaretler bildirilmektedir. Peygamber Efen...

Hz. MEHDİ (A.S)’IN Hz. SÜLEYMAN (A.S) KISSASI İLE OLAN BAĞLANTISI
16- Hz. MEHDİ (A.S)'IN Hz. SÜLEYMAN (A.S) KISSASI İLE OLAN BAĞLANTISI 16.1- Hz. Mehdi (A.S)'a Hz. Süleyman (A.S) gibi vahyedilmesi 4/NİSA-163: İnnâ evhaynâ ileyke kemâ evhay...

Kur'ân-ı Kerim Lafzı ve Ruhu (Tefsir) | Türkçe Kur'an Meallerini Kıyasla
İmam İskender Ali Mihr | NUR Tv

Uluslararası Mihr Vakfı (Türkçe) | International Mihr Foundation (English) | Die MIHR Stiftung (Deutsch) | La Fondation Mihr (Française)