İmam İskender Ali MİHR Hazretleri Kimdir?
İmam İskender Ali MİHR Hazretleri'nin Yazılı Eserleri
Yurt İçi ve Yurt Dışında Verdiği Konferans ve Seminerler
İmam İskender Ali MİHR Hazretleri'nin Soy Kütüğü

İmam İskender Ali MİHR Hazretleri Kimdir?

İskender Erol Evrenosoğlu Eşref Rumi Hazretleri'nin bir işareti ile 29.11.1933 tarihinde ailenin üçüncü ve tek erkek evladı olarak İznik'te dünyaya gelmiştir. Bozoklu Han'dan başlayan soy kütüğüne sahiptir. Şeriftir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

İlk, orta ve lise tahsilini Bursa'da tamamlamıştır. 1956'da İstanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu (şimdiki Marmara Üniversitesi), Banka ve Muhasebe Bölümünden mezun olmuştur. Mastırını ODTÜ'de ekonomi üzerine yapmıştır.

Askerliğini 1957-1958 yılları arasında Kore'de tamamlamıştır.

Kamu İktisadi Teşekkülleri, T.Vakıflar Bankası ve DPT'de Müfettişlik, Müdürlük, Uzmanlık görevlerinde bulunmuştur. Müfettiş olarak, Bandırma'da daha sonra Tokat'ta görev almıştır. 1972 yılında DPT'den ayrılan Efendi Hazretleri, Fizibilite etütleri yapan bir iş yeri açmıştır. Daha sonra İktisadi Planlama bölümünde çalışmak üzere Devlet Planlama Teşkilatındaki görevine tekrar çağırılmıştır.

O yıllarda Planlama, teşvik ve uygulama da Türkiye iktisat meseleleri dergilerinde ve Ticaretliler Dergisinde yazmıştır. Ege Dergisinde Teşvik ve uygulamayla alâkalı yeni çıkan kararnameleri dizayn etmiştir.

1989 yılında, İslâm, Modern Teknoloji, Nükleer Fizik Kimya, Enerji, Ekonomi, Finans, İş Etüdleri alanında çalışmalar yapan, yurt içinde ve yurt dışında bu ilimlerin gelişmesi istikametinde konferans ve seminerler düzenleyen M İ H R VAKFINI Kurmuştur. Halen vakfın Genel başkanlığını yürütmektedir.

Manevi alandaki eserlerinde Allahû Tealâ'nın kendisine verdiği İmam İskender Ali MİHR unvanını kullanmaktadır.

1992 yılında yayın hayatına başlayan aylık M İ H R DERGİSİ'nin baş yazarıdır. Şu anda uydu üzerinden yayın yapan M İ H R TV ve MİHR RADYOSU'nun kurucusudur. Efendi Hazretleri İmam İskender Ali Mihr, kâinattaki ilk ve tek "ALLAH'IN ÜNİVERSİTESİ'ni (UNIVERSITY OF ALLAH)" 1 Nisan 2000 tarihinde kurmuştur. Aynı zamanda üniversitenin Rektörüdür.

Üniversitede verdiği Tefsir derslerine paralel olarak, Kuran-ı Kerim'deki her âyetin Arapçası, Latincesi, Türkçesi ve kelime kelime mealiyle dizayn edilen KURAN-I KERİM TEFSİRİ 19 cilt olarak hazırlanmaktadır.

****

ÇALIŞMALARI:

Makro Ekonomi Alanında Yayınlanmış Kitapları
1-Likid Mekanizma
2-Türkiye'de Ekonomik Darboğazdan Nasıl Kurtulunur?
3-Türkiye'de Enflasyon Probeminin Çözümü ve Kalkınma
4-Türkiye'de Orta Vadeli Krediler , 1973
5-Türkiye Sanayiinde Finansal Problemler , 1974
6-Türkiye Bankalar Sisteminde Kaynak İsrafı , 1984
7-Türkiye Fedarel Almanya İşgücü İlişkileri, 1973

DPT Kütüphanesindeki Araştırmalarından Birkaçı:
1-Mevduat Hacminin Türkiye'nin Kalkınmasındaki Yeri
2-Para Arzı ve Fiyat İlişkileri
3-Para Çoğaltanı Faktörü ve Finanasal Sistem
4-Türkiye'de Emisyon , Paranın Devir Hızı ve Enflasyon Hızı Arasıdaki İlişkiler
5-Türkiye'de Enflasyon Teşhis ve Tedavisi
6- Türkiyedeki 10 Bankanın Analizi ve Türkiye
7- Tasarruf Banoları ve Kalkınma Bankası Hakkında Rapor
8- Ticari Krediler ve Yatırım Kredileri
9- 1982 yılında Türk Bankacılık Sistemindeki Likid Mekanizma ve Kaynak İsrafı
10- Türk Bankacılığı Sisteminde Krediler ve İştirakler
11- Bankalardaki Tasarrufların Maliyeti ve Verimlilik
12- Kredi Gelirlerinin Hesaplanması ve Tasarruf Faizlerinin Maliyeti
13- Türkiye Bankalar Sisteminde Kredi Mevduat İlişkisi
14- Çalışma Bakanlığı'nca Hazırlanmış Olan "İşsizlik Sigortası Kanun Tasarısı" Hakkında
15- 1983 yılının 8.inci ayı sonunda Türkiye bankacılığında durum özeti


Manevi Alandaki Makaleleri:
1-Sebil Mecmuası 13 makale
2-Milli Gazete 17 makale

Makro Ekonomi Alanındaki Makaleleri:
1-Türkiye İktisat Gazetesinde 33 makale
2-Ticaret Dergisinde 8 makale

Konferansları
1990-1991 A.B.D
1991 Azerbaycan
1992 Almanya ve BelÇika da
1992 Ankara, İstanbul, İzmir,
Aydın, Denizli 'de aylık
Samsun, Gaziantep, Malatya,Adana,
Konya, Hopa, Gönen ve bazı illerde periyodik konferansalar

Manevi Alandaki Kitapları
1- Mutluluk Tasavvuf İslam
2- Sohbet
3- Kur'an'da ki İslam
4- Islam In The Quran
5- Risalet Nurları
6- Tövbe
7- Yeminler
8- Vuslat
9- Tebliğ
10- Kader Kaza
11- Vel Asr 1
12- Vel Asr 2
13- Vel Asr 3
14- Vel Asr 4
15- Mu'min Olmak
16- Tevhid
17- Tekzib
18- Tavzih
19- Nezir
20- Şiirler
21- Gizlenerek Ve Saptırılarak Cennete Girmeye Mani Olan Kur'an-ı Kerim Mealleri
22- Kadir Gecesi
23- What's Islam
24- Tasavvuf Der İslam İm Kuran
25- İslam Mutluluk Tasavvuf
26- İslamiyet Ve Tasavvuf 1 ve 2. Cilt
27- Kur'Ân-ı Kerim Tefsiri (19 cilt)

 

Kur'an-ı Kerim Cilt Bilgileri

Cilt NoSayfa SayısıAyet SayısıSureler
1585293FÂTİHA, BAKARA
2351200ÂLİ İMRÂN
3373176NİSÂ
4298120MÂİDE
5500165EN'ÂM
6557206A'RÂF
7541204ENFÂL,TEVBE
8606232YÛNUS, HÛD
9563305YÛSUF, RA'D,  İBRÂHÎM, HİCR
10539349NAHL, İSRÂ, KEHF
11411423MERYEM, TÂHÂ, ENBİYÂ,HACC
12438486MU'MİNÛN, NÛR, FURKÂN, ŞUARÂ
13356310NEML, KASAS, ANKEBÛT,  RÛM
14337236LOKMÂN,SECDE, AHZÂB, SEBE, FÂTIR
15460513YÂSÎN,SÂFFÂT, SÂD, ZUMER, MU'MİN
16372327FUSSİLET, SÛRÂ, ZUHRÛF, DUHÂN, CÂSİYE, AHKÂF
17432559MUHAMMED, FETİH, HUCURÂT, KAF, ZÂRİYÂT, TÛR, NECM, KAMER, RAHMÂN, VÂKIA, HADÎD
18398371MUCÂDELE, HAŞR, MUMTEHİNE, SAFF, CUMA, MUNÂFİKÛN, TEGÂBUN, TALÂK, TAHRÎM, MULK, KALEM, HÂKKA, MEÂRİC, NÛH, CİNN
19509761MUZEMMİL, MUDDESSİR, KIYÂME, İNSÂN (DEHR), MURSELÂT, NEBE, NÂZİÂT, ABESE, TEKVÎR, İNFİTÂR, MUTAFFİFÎN, İNŞİKAK, BURÛC, TÂRIK, A'LÂ, GÂŞİYE, FECR, BELED, ŞEMS,  LEYL,  DUHÂ, İNŞİRÂH (ŞERH), TÎN, ALAK, KADR (KADİR), BEYYİNE, ZİLZÂL, ÂDİYÂT, KÂRİA, TEKÂSUR, ASR, HUMEZE, FÎL, KUREYŞ, MÂÛN, KEVSER, KÂFİRÛN, NASR, TEBBET (MESED), İHLÂS, FELAK, NÂS
  8.626Toplam Sayfa Sayısı

 

 

Efendi Hazretleri İmam İskender Ali MİHR » İmam İskender Ali Mihr Hazretleri

  • İmam İskender Ali MİHR Hazretleri Kimdir?
  • İmam İskender Ali MİHR Hazretleri'nin Yazılı Eserleri
  • Yurt İçi ve Yurt Dışında Verdiği Konferans ve Seminerler
  • İmam İskender Ali MİHR Hazretleri'nin Soy Kütüğü