Anasayfa MİHR VAKFI Görsel Eserler Yazılı Eserler Canlı Yayın
 Türkçe  English  Deutsch  Française  русский
 
BAKARA Suresi 256. âyeti kerimesi meâli
Anasayfa » Kur'ân-ı Kerim » BAKARA » BAKARA Suresi 256. âyeti kerimesi meâli

2/BAKARA-256: Dînde zorlama yoktur. irşad yolu (hidayet yolu, Allah’a ulaştıran yol), gayy yolundan (dalâlet yolundan, şeytana, cehenneme ulaştıran yoldan) açıkça (ayrılıp) ortaya çıkmıştır. Artık kim tagutu (şeytanı ve şeytana ulaştıran yolu) inkâr edip de Allah’a îmân ederse (mü’min olur, Allah’a ulaştıran yolu tercih ederse), böylece o, (Allah’tan) kopması mümkün olmayan urvetul vuskaya (sağlam bir kulba, mürşidin eline) tutunmuştur. Allah Sem’î’dir, Alîm’dir.

ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)
2/BAKARA
Âyet - 256


لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
Lâ ikrâhe fîd dîni kad tebeyyener ruşdu minel gayy(gayyi), fe men yekfur bit tâgûti ve yu’min billâhi fe kadistemseke bil urvetil vuskâ, lânfisâme lehâ, vallâhu semîun alîm(alîmun).
Dînde zorlama yoktur. irşad yolu (hidayet yolu, Allah’a ulaştıran yol), gayy yolundan (dalâlet yolundan, şeytana, cehenneme ulaştıran yoldan) açıkça (ayrılıp) ortaya çıkmıştır. Artık kim tagutu (şeytanı ve şeytana ulaştıran yolu) inkâr edip de Allah’a îmân ederse (mü’min olur, Allah’a ulaştıran yolu tercih ederse), böylece o, (Allah’tan) kopması mümkün olmayan urvetul vuskaya (sağlam bir kulba, mürşidin eline) tutunmuştur. Allah Sem’î’dir, Alîm’dir.
İmam İskender Ali MİHR
 
1.lâ ikrâhe: icbar, zorlama yoktur
2.fî ed dîni: dînde
3.kad: olmuştu
4.tebeyyene: beyan oldu, açığa çıktı, açıklandı
5.er ruşdu: rüşd, irşad olma yolu, hidayet yolu, Allah'a ulaştıran yol
6.min el gayyi: gayy yolundan, dalâlet yolundan,
7.fe: o zaman, böylece, artık
8.men: kim
9.yekfur: inkâr eder
10.bi et tâgûti: tagutu, insan ve cin şeytanları
11.ve yu'min: ve îmân eder
12.bi allâhi: Allah'a
13.fe: o zaman, böylece, artık
14.kad istemseke: tutunmuştur
15.bi el urveti: bir kulpa
16.el vuskâ: sağlam
17.lâ infisâme: kopma yoktur, olmaz (kopmaz)
18.lehâ: onda, onun
19.ve allâhu: ve Allah
20.semîun: en iyi işiten
21.alîmun: en iyi bilen


AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm

Allah'ın iradesinin dışında, hiç kimse, kimseye zorla birşey yaptıramaz. Herkes kendi iradesiyle Allah'ın yolunda bir şeyler yapar veya yapmaz. Allah'ın âyetlerinden gâfil olanlar, insanı cehenneme götüren gayy yolunu seçerler. Şeytana kulluk edenler, insan, cin ve şeytan şeytanların hepsi beraber tagutu oluştururlar. Taguta bunlar dosttur.

Allah insanın, ya tagutun gayy yolunu ya da Allah'ın rüşd yolunu seçmesini ister. Rüşd yolunu seçenler mutlaka mürşidlerine ulaşacaklardır. Bunu haketmişlerdir. Yolun başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bundan sonra Allah kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırmayı garanti eder. ve bu âyet gereğince Allah mürşidine ulaştırır. Ve kişi Allah'tan kopması mümkün olmayan mürşidin eline sarılıp, öper. Allahû Tealâ'nın yolunda Allah'ın mürşidleri rüşd yolunun sahipleridir.

Diyarbakır Konferansı 4. Bölüm
BAKARA-256 konulu sohbetler
Kur'ân-ı Kerim Lafzı ve Ruhu (Tefsir) | Türkçe Kur'an Meallerini Kıyasla
İmam İskender Ali Mihr | NUR Tv

Uluslararası Mihr Vakfı (Türkçe) | International Mihr Foundation (English) | Die MIHR Stiftung (Deutsch) | La Fondation Mihr (Française)