İstanbul'dan bir dinleyici (30.10.1999)
Mürşidine ulaşmadan vefat eden insanlar kafir olarak ölür dediğimizde diğer insanlar buna karşı çıkıyorlar.Bu konuda açıklama yaparmısınız ?
İstanbul'dan Ayşe hn. (06.11.1999)
ben 7,5 aylık bebeğimi kaybettim,bu durumda bebeğimin akibeti nedir ?
Hollanda'dan Barış Kayar (23.01.2000)
Cennet ve cehennem hayatı hakkında bilgi verirmisiniz?
Hollanda'dan Barış Kayar (23.01.2000)
Cennet ve cehennem hayatı hakkında bilgi verirmisiniz?
Ankara'dan bir dinleyici (29.01.2000)
İnsanların çoğunun cehenneme gidecek olması bizi üzüyor.Şeytan nasıl olmuşta bu kadar başarılı olmuş açıklarmısınız?
İstanbul'dan bir dinleyici (04.03.2000)
Allah-u Teala Leyl 15 te cehenneme sadece şakiler girer demesine rağmen bugünün insanları ise müminler cehennemde günahları kadar yanıp cennete girecekler demektedirler.Siz ne dersiniz?
Ankara'dan Çetin Bey (11.03.2000)
Cehennemde kalmanın ebedi olduğuna insanlar inanmak istemiyor. Bu konuyu açıklar mısınız?
İstanbul'dan Ufuk Aydın (28.05.2000)
insanlar cehennemi hakederk mi kazanır
İstanbul'dan Ufuk Aydın (28.05.2000)
Cehennemlik birinin vasıfları nelerdir?
İstanbul'dan Ufuk Aydın (28.05.2000)
Allah uğruna herşeyi yarattığı insana azap etmek ister mi?
Denizli'den Aylin Arısoy (18.06.2000)
Zamanımızda da dünya hayatını yaşarken cennetle müjdelenecek insanlar olabilir mi?
Aydın'dan Selçuk Özmen (19.06.2000)
Cennet ve cehennem hakkında bilgi verir misiniz?
Aydın'dan Selçuk Özmen (19.06.2000)
Cennet ve cehennem hakkında bilgi verir misiniz?
İstanbuldan Nuri Çinkitaş (16.07.2000)
Cennet ve cehenneme girme konusunda doğruları tekrar sizden dinlemeyi diler ellerizden hürmetle öperiz.
İstanbuldan Nuri Çinkitaş (16.07.2000)
Cennet ve cehenneme girme konusunda doğruları tekrar sizden dinlemeyi diler ellerizden hürmetle öperiz.
Almanya'dan bir hanım dinleyicimiz (30.07.2000)
Yedi kat cenneti ve kimlerin hangi cenneti hak kazanacağı konusunda bizleri aydınlatırmısınız
Serkan karde?imiz (19.11.2000)
Levh-i mahfuzun var olu?unun hikmeti nedir? Cennete ula?man?n oradaki ö?renim aç?s?ndan önemini aç?klar m?s?n?z. Orada bir ö?renim veya tekamül söz konusu olabilecek midir?
Ankara'dan Halil İbrahim Çıtak (02.03.2001)
Bir kimse ölürken kelime-i şehadet getirirse cennete gider mi ? Açıklar mısınız ?
Denizli'den Şebnem Kiraz (09.03.2001)
Beled Suresi 10,11,12,13. ayetlerinde "biz onu iki yola hidayet ettik.Fakat çıkarılması güç olan dik yokuşa tırmanmanın idrakinde misin? O dik yokuş, rehini fekk etmektir." buyuruyor. İki yola hidayet ve "o dik yokuş,rehini fekk etmek” ne demektir ?
Dr. Abdul Cabbar Boran (23.03.2001)
Leyl-14’te peygamber efendimiz ”ben sizi cehenemle uyarıyorum” buyuruyor.Leyl-15’te ise “oraya sadece şakiler girer” denmektedir.Şakiler kimlerdir ?
Dr. Abdul Cabbar Boran (23.03.2001)
Peygamber (sas) Efendimiz bir hadisinde “Allah’ın velisine tabi olan şakilerden olmaz” buyuruyor.Cehenemden kurtuluş ile veliye tabi olmak arasındaki ilişkiyi bize açıklar mısınız ?
Kütahya'dan Ali Rıza Öztuna (30.03.2001)
Ashabı meşeme grubunu oluşturan cehennemliklerin özellikleri nelerdir? Kaç grubu oluşturmaktadırlar ?Bunların cehenneme girme sebepleri nelerdir ?
Denizli'den Doğan Kuşman (06.04.2001)
Hidayete ulaşmadan takva sahibi olunmuyorsa, Kaf 31' de cennet takva sahiplerine yaklaştırıldığı gibi, Meryem 71 - 72'ye göre cennete giriş takva ile olacağına göre cennetin imam ile ilgisi insanlar için büyük önem taşıdığını söyleyebilir miyiz?
Dr. Abdul Cabbar Boran (13.04.2001)
Sizden öğrendiğimiz üç çeşit azap olan cehennem azabı, vicdan azabı, ve kabir azabından nasıl kurtulabiliriz?
Ankara'dan Leyla İpek (04.05.2001)
Allah-u Teala hazretleri zamanı sıfırladığı için herkesin kader hücreleri onun için bellidir. Kader hücrelerinde belli olan cehenneme gidecek kişiler kendilerini dünyada düzeltmeye çalışsa iyi ameller işlese amenü olsa kader hücreleri değişir mi?
Ankara`dan S. G. (12.05.2001)
Peygamber Efendimiz (S.A.V) bir hadis-i şerifinde “Öyle İnsanlar vardır ki cennetlik amel işlerler fakat cehenneme gideceklerdir. Ama öyle insanlar vardır ki onlarda cehennemlik amel işlerler cennete gideceklerdir” Bu hadis-i şerifi açıklarmısınız. Bakara Suresinin 78. ayet-i kerimesinin bu hadis-i şerifle bir ilgisi var mıdır?
Almanya'dan Himmet Kabak (09.06.2001)
Cuma günü vaiz veren hoca Müminûn Suresinin ilk 11 ayetini göstererek İslam'ın 5 şartının insanı Firdevs cennetlerine götüreceğini söylediler. Bizlere bu ayetleri açıklar mısınız.
Denizli'den Musa Kardeşimiz (29.06.2001)
Ebu Saidil Hudri Resullullah’ın bir hadisini aktarmış. Buharide bulunan bu hadise göre ve Allah-u Teala “kim zerre kadar iyilik ederse ona haksızlık etmeyiz” diyor buna göre bizi günahımız kadar yakacak sonra cennete koyacak demektedir.Bizlere bu konuyu tekrar açıklar mısınız.
İstanbul'dan Serap Hanım (13.07.2001)
Efendimiz, rabbimiz ilminin sınırsız olduğunu zamanın imamına bildiriyor.Bu durumda cennet hayatında öğrenme anlamında tekamülümüz devam edecek mi?
Almanya'dan Sadık Kalpaklı Kardeşimiz (27.07.2001)
Cami hocası sohbetinde cehenneme girenlerin cezalarını çektiklerinden sonra gene cennete gireceklerini söyledi. Hocam bunu hangi ayete göre söylüyorsunuz dedim. Hoca bana zilzal suresi ayet 7-8’de dedi. Efendimiz bu ayetlere göre hocanın bu ifadesini açıklar mısınız?
Ankara'dan Türker Bey (03.08.2001)
Mü'minun-44 ve İsra-15. ayetlerine göre: cennet ve cehenneme ahiret günü gidileceği için, eğer bir kavme yaşadıkları zamanda hiç bir resul gönderilmemiş olsa o zaman Allahu Tealanın o kavimdeki hiç bir insanı ahiret günü cehenneme atmamış olması lazım. O halde her devirde kesinlikle resul gelmelidir diyebilir miyiz?
İstanbul'dan Ufuk Aydın (03.08.2001)
Akıl ve iradeyi açıklar mısınız. Aklın irade üzerinde etkisi var mıdır? Cehennemlik olan bir kişide akıl ve irade ceza görür mü? Efendimiz affınıza sığınarak bir soru sormak istiyorum biz neyiz fizik beden miyiz, ruh muyuz, nefs miyiz, irade miyiz, akıl mıyız ve bütün teslimlerini yapmış bir kişide geriye kalan nedir?
Ankara`dan S. G. (10.08.2001)
Taha 74,75,76 dan burada kademede adn cennetlerini kazanmadığına göre ,mümin olmak ve salih amel işlemekte örneğin takva gibi spektrumu arz etmektir.Nisa 69. da “kim Allah’a ve resule itaat ederse onların salihlerle ,sıddıklarla,şehitlerle ve nebilerle haşrolacağı belirtilmektedir.Her iki hususunda açıklamasını yapar mısınız.?
Ankara`dan S. G. (10.08.2001)
Taha suresi 75. ayet-i kerimesinde mümin olup salih amel işleyenlerin Taha suresi 76. ayet-i kerimede Adn cennetlerine gideceklerini ve bunun nefsleri tezkiye etmelerinin bir mükafatı olarak belirtiliyor.bu nedenle her iki ayetinde salih amel işlemenin nefs tezkiyesi anlamına geldiğinin bir isbatı olarak söyleyebilir miyiz?
Amerika'dan Bir Öğrenciniz (24.08.2001)
Rabbimiz Kuran-ı Kerimde cennette hep sohbet olduğunu söylüyor.Bizim hayatımızı da sizin eşsiz sohbetleriniz dolduruyor.Bu durumda biz artık cennette mi yaşıyoruz?
Amerika'dan Bir Öğrenciniz (24.08.2001)
Allah-u Teala cennette olanların müminler olduğunu söylüyor.bu durumda kardeşlerimizle bir araya geldiğimiz mekanlar cennet bahçelerinden bir bahçe midir?
Aydın'dan Yalçın Plevneli (31.08.2001)
İnsanlarda yaygın bir inanışta işlediğim günahlar kadar cehennnemde yanarım daha sonra cennete girerim inanışı. İblisin bu oyununu bizler nasıl bozabiliriz?
Anara'dan Sait Göksel (14.09.2001)
Müminun 103’de nefsini hüsrana düşürenlerin cehenneme gideceği belirtiliyor.Yunus 45’te ise Allah’a ulaşmayı yalanlayanların hüsranda olduğu belirtiliyor. Allah’a ulaşmaktan gafil olanları,Allah’a ulaşmayı tekzip edenleri,naksedenleri,ketmedenleri,örtenleri ve bunların hangi cehenneme gideceğini açıklar mısınız.
İstanbul'dan Tarık Sapmaz (21.09.2001)
Lokman suresinin 33.ayet-i kerimesinin bu zan sahiplerine bir uyarı niteliği taşıdığını söyleyebilir miyiz? Araf 179 ve Sebe 20. ayet-i kerimeleri bu müessesenin onların sandığı gibi çok sayıda insanı cehennnemden kurtarmayacağına delil olarak gösterilebilir ve af müessesesinin de İslam’dan koparılan kalelerden biri olduğu söylenebilir mi?
Denizli'den Doğan Kuşman (29.09.2001)
Casiye suresi 23. ayeti kerimesinde bilmeyen ve mühürlü olanların nefslerini ilah edindiğinden bahsediliyor. Nefsi ilah edinenlerin Araf 179'a göre cehennemlik olduğunu söyleyebilir miyiz?
Ankara'dan Yalçın Kardeşimiz (12.10.2001)
Cennetin ve cehennemin katları arasında ne gibi farklılıklar vardır?
Almanya'dan Şimal Fener (09.11.2001)
Cennete girenler, cennette bulunan cennettin öbür katlarını görebilecek mi, ziyaret edebilecekler mi? Efendimiz kıyametten sonra da cennette zamanında bulunan yasaklanan elma ağacı kıyametten sonrada mı cennette olacak?
Dr. Abdul Cabbar Boran (28.12.2001)
Niyetin amelden üstün olduğunu Efendimiz sizden öğrendik. Niyetle kişi cennete girebilmesine mukabil Hazreti Muhammed(sav) Efendimiz "hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez"buyuruyor. Bu hadisi bizlere açıklar mısınız.
Dr. Abdul Cabbar Boran (04.01.2002)
Allah'u Teala Fatır-5’te "ey insanlar, hiç şüphesiz Allah’ın vaadi (hesap günü, kıyamet) haktır;öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın ve aldatıcılar (iblis,cin şeytanlar, insan şeytanlar) da sizi Allah’ın (affına güvendirerek ) aldatmasın" buyuruyor. Zümer-53 ile bu ayet arasında çelişki olmayacağına göre, bu iki ayet arasındaki zıddiyeti bizlere açıklar mısınız.
Serdar Demirci (11.01.2002)
Hüsranda olanların Müminun suresi 103. ayeti kerimesine göre cehenneme gideceklerini sizden öğrendik. Allah’u Teala Bakara suresinin 27. ayeti kerimesinde;buyuruyor. Bu ayeti kerimeyle Rad suresinin 25.ayeti kerimesi arasında bir illiyet rabıtası var mıdır? Hüsranla lanet arasında nasıl bir ilişki vardır?
Dr. Abdul Cabbar Boran (18.01.2002)
Günümüzde bir kısım pessimist(kötümser) insanlar sahabeden sadece 10 kişi cennetle müjdelendi diyorlar. Bunlara göre cennetle müjdelenmek bir hayal. Halbuki Hz Muhammed (sav) Efendimiz "isteyen cennete gider istemeyen gitmez" buyuruyor. Efendimiz, insan Allah’tan neyi istemeli ki cennete gidebilsin, bizlere açıklar mısınız?
Dr. Abdul Cabbar Boran (18.01.2002)
Günümüzde bir kısım optimist(iyimser)insanlar da var ki bunlara göre Allah’a inanan herkes mü'mindir. Mü'min-40’a göre "Allah bütün mu'minleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır" buyuruyor. Öyleyse benim Allah’a inanmam yeterlidir başka bir şeye gerek yok diyorlar. Efendimiz gerçekten bunlara göre cennete girebilmek için Allah’a inanmak yeterli mi?
Dr. Abdul Cabbar Boran (25.01.2002)
Hz Muhammed SAV Efendimiz bir hadisinde "öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gidecekler, öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerler ama cennete gidecekler" buyuruyor. Efendimiz, cehennemlik amel işlemesine rağmen, kişiyi cennete götüren şey nedir? Bizlere açıklar mısınız.
Dr. Abdul Cabbar Boran (25.01.2002)
Mü’min-102,103 de buyurulanlarla birlikte Yunus-45 "and olsun Allah’a ulaşmayı yalanlayanlar hüsrandadır ve onlar asla hidayete eremezler" buyuruyor. Efendimiz mizanları (hasenat tartıları) hafif gelenlerin Allah’a dünya hayatında ulaşmayı yalanlayanlar olduğunu söyleyebilir miyiz?
Ankara'dan Bir Dinleyici (26.01.2002)
Sevgili efendimiz fena makamında şehit olursak hangi cennete gidebiliriz? Peygamberlerin olduğu adn cennetlerine mi yoksa fena makamındaki müminlerin cennetine mi?
Ankara'dan Bir Dinleyici (26.01.2002)
Kimler cennete gider ve hak eder?
Ankara'dan Metin Pekel (09.02.2002)
Efendimiz şeytanın insanlar üzerinde hiçbir hakimiyeti olmamasına rağmen nasıl oluyor da çok büyük bir kısım cehenneme gidiyor? Dışımızdaki insanlar tarafından yanlış anlaşılan bu konuyu açıklar mısınız?
Dr. Abdül Cabbar Boran (17.02.2002)
Araf 40 ile; mücrimlerin cehennemde ebedi kalacağını hamd olsun sizden öğrendik. Buna göre cennet ve cehenem hayatının sonunda gerçekleşebilme imkanı olan "devenin iğne deliğinden geçmesini" bizlere açıklar mısınız.
Abdül Cabbar Boran (15.03.2002)
Efendimiz, Allah’a ulaşmayı dilemeyen bu inanç sahiplerine Yunus-8’e göre kazançlarınız sebebiyle ceheneme gideceksiniz dediğimizde, onlar tamam deyip Zilzal-7,8’i işaret ederek, biz cezalarımızı cehennemde çektikten sonra Allah bizi mutlaka cennetine alacaktır diyorlar. Efendimiz Zilzal-7,8’i bizlere açıklar mısınız.
İstanbul'dan Hüseyin Dulkadir (13.04.2002)
Cin suresinin 16.ayeti kerimesinde yüce Rabbimiz tarikat üzere olmaktan bahsetmekte.buna göre; tarikat üzere olmak istemeyen,bu sebeple mürşitlerine de ulaşmak istemeyen insanların Nisa suresinin 167,168,169.ayetlerine göre iblis tarafından cehennem tarikine ulaştırılacaklarını söyleyebilir miyiz?
İstanbul'dan Ali Öztürk (13.04.2002)
Leyl suresi 14,15. ayet-i kerimede Allah-u Teala cehenneme sadece şakilerin gideceğini bildiriyor . Şakilikten kurtulmanın tedbiri nedir?
Ankara`dan S. G. (19.04.2002)
Nisa 18’de “kendilerine ölüm gelinceye kadar seyyiat işleyenlerden “hiç şüphesiz şimdi ben tövbe ettim.” Diyen birinin tövbesi tövbe değildir.” Buyurulmakta. Emaniye bilgilere tabi olanlar,son nefeste kelime-i şehadet getirelerin cennete girecelerini insanlara kurtuluş vesilesi olarak belirtmektedirler.Nisa 18’i bu düşüncenin doğru olmadığına delil olarak gösterebilir miyiz?
İstanbul'dan Ayhan Keleşoğlu (15.06.2002)
Yaşı küçük olarak ölen çocukların cennete gittiğini duymuştum, acaba bunda doğruluk payı var mıdır? Varsa kalplerinde küfür yazması sebebiyle,ve akıllarının Allah’a ulaşmayı dilemeye yetmeyecek olan bu yavruların cennete gitme nedenlerini bizlere açıklar mısınız, değerli açıklamalarınıza ihtiyacımız var.
Serdar Demirci (21.06.2002)
Cennet ve cehennemde iradenin durumu ne olacaktır. Ahsen olup Allah’a teslim edilen irade de ahsen olan nefs gibi cennet hayatı yasayacak mıdır?
Ankara`dan S. G. (02.08.2002)
Tevbe suresinin 63.ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah ve resule karşı koyanların cehennemde olacağını belirtiyor.Allah ve resule itaatle cennette olma ve Allah ve resule itaat etmemekle cehennemde olma arasındaki ilişkiyi açıklar mısınız? Allah ve resule itaat etmeyi hangi davranışların oluşturduğunu izah eder misiniz?
İstanbul'dan Tarık Sapmaz (10.08.2002)
Şeytan, sırat-ı cehim ve cehennem arasında nasıl bir ilişki vardır?
Serdar Demirci (16.08.2002)
Allah’u Teala Rad suresinin 20,21 ve 22. ayetlerinde buyrulan kötü hesaptan korkmanın ne olduğunu anlatır mısınız?
Serdar Demirci (16.08.2002)
Kötü hesabı olanların Mu’minun suresi 103. ayeti kerimesinde anlatıldığı ve bunların özelliklerinin Bakara suresi 27. ayeti kerimede verildiğini söyleyebilir miyiz?
Ankara`dan S. G. (06.09.2002)
Zümer suresinin 71.ayeti kerimesinde “ azab kelimesi kafirlerin üzerine hak oldu.” buyuruluyor. ayeti kerimenin muhtevası gereğince insanların cehennemi hak ettiklerini, cennetinse Hud suresinin 29.ayet-i kerimesi gereğince Allah’ın hediyesi olduğunu söyleyebilir miyiz?
Manisa Kula'dan Osman Kökçü (21.09.2002)
Cennet ve cehennemin sırasıyla aynı katlarına giden insanların (cennetin 1.katı cehennemin 1.katı, cennetin 2.katı cehennemin 2.katı gibi) bu katlara gitmelerine sebebiyet veren özellikleri birbirinin tersimidir? (örneğin : cennetin 1.katına Allah’a ulaşmayı dileyenler, cehennemin 1.katına Allah’a ulaşmayı dilemeyerek Allah’ın ayetlerinden gafil olmaları gibi)
Dr. Abdül Cabbar Boran (27.09.2002)
Leyl-15 "cehenneme yalnız şakilerin gideceği" açıklanıyor. Allah'u Teala, Taha-123’te "hidayetçiye tabi olan şakilerden olmaz" buyuruyor. Hz Muhammed (s.a.v) efendimiz bir hadisi şerifinde "Allah’ın vesilesine tabi olan şakilerden olmaz" buyuruyor. Bu ayet ve hadise dayanarak Allah’a ulaşmayı ( hidayeti) dileyenlerin cennete, dilemeyenlerin şaki olup cehenneme gideceklerini söyleyebilir miyiz?
Manisa Kula'dan Osman Kökçü (28.09.2002)
Cennet ve cehennemin sırasıyla aynı katlarına giden insanların bu katlara gitmelerine sebebiyet veren özellikleri birbiriyle ters yönde ilişkilimidir?
Manisa'dan Bir Dinleyici (04.10.2002)
Kuran’da Allah’ın katındaki bir günün 1000 yıl ifade ettiği buyrulmaktadır. Cennet ve cehennem hayatının sonsuz oluşu bu dünyanın zaman dilimiyle ölçülmesinden mi kaynaklanmaktadır?
Manisa'dan Osman Kökçü (25.10.2002)
Cehennem tarikinin üzerinde bulunan kişiler 7 katlık bu yolculuğu nefsleri ile fizik olarak yapmakta mıdırlar?
Manisa'dan Osman Kökçü (25.10.2002)
Cehennem tariki ile gayy yolu aynı kavramlar mıdır?
Manisa'dan Osman Kökçü (25.10.2002)
Cehennem tarikinin 7 katı üzerindekilerle cehennemin 7 katına ulaşan kişiler arasında bir ilişki var mıdır?
İstanbul'dan Hüseyin Dulkadir (20.12.2002)
Mahsuniyet kavramını bizlere açıklar mısınız?
İstanbul'dan Hüseyin Dulkadir (20.12.2002)
Yunus suresinin 62 ve 63. ayetlerinde buyrulan korku ile mahsuniyet arasındaki farkı bizlere açıklar mısınız?
Kaynarca'dan Bir Grup Talebeniz (27.12.2002)
Muhterem Efendimiz Zümer 71 de zümrelerden bahsediliyor.Bu zümreler kimlerdir? Her zümrenin başında bir nezir var mıdır?
Ankara`dan S. G. (24.01.2003)
Peygamber Efendimiz( s.a.v.) bir hadisi şerifinde “hiç kimse kendi ameli ile cennete giremez.” buyuruyor. Bu hadisi şerife delil olarak Allah’a ulaşmayı dileyenlerin cennete gireceğini gösterebilir miyiz?
Ankara`dan S. G. (25.01.2003)
Hicr suresinin 44.ayeti kerimesinde belirtilen cehennemin 7 kapısını cehennemin 7 kattan oluştuğu şeklinde anlayabilir miyiz?
Ankara`dan S. G. (25.01.2003)
Cehennemin her katına kimlerin gireceğini açıklar mısınız?
Ankara`dan S. G. (14.02.2003)
Cin suresinin 15.ayeti kerimesinde, kasitun olanların cehenneme odun olacakları belirtiliyor. Bu kişilerin dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemeyerek mürşitlerini aramayanlar olduklarını söyleyebilir miyiz ?
Ankara`dan S. G. (01.03.2003)
Hicr suresinin 44.ayeti kerimesinde,cehennemin 7 kapısının bulunduğu belirtilmekte. Zümer suresinin 72. ayeti kerimesinde ise “onlara; içerisinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin; kibirlilerin yeri ne kötü!” denilmekte her iki ayetin müşterek muhtevasından, cehennemin bütün katlarında bulunanların ebedi olarak cehennemde kalacaklarını söyleyebilir miyiz?
Ankaradan Sait Göksel (01.03.2003)
Hicr Suresinin 44.Ayeti Kerimesinde,Cehennemin 7 Ka Pısının Bulunduğu Belirtilmekte. Zümer Suresinin 72. Ayeti Kerimesinde İse “Onlara; İçerisinde Ebedi Kalaca-Ğınız Cehennemin Kapılarından Girin; Kibirlilerin Yeri Ne Kötü!” Denilmekte Her İki Ayetin Müşterek Muhte-Vasından, Cehennemin Bütün Katlarında Bulunanların Ebedi Olarak Cehennemde Kalacaklarını Söyleyebilir-Miyiz?
İstanbul'dan sitemizi ziyaret eden bir kişi (08.03.2003)
İslam'a inanmayan cehenneme gider mi?
Halim Albayrak (31.05.2003)
Müminun suresinin 101. ayeti kerimesinin muhtevası ile ilgili olarak o gün cennete ve cehenneme gidecek olan aile fertleri arasındaki ilişkiyi açıklar mısınız?
Hüseyin Dulkadir (18.07.2003)
Hud suresi 107 ve Enam suresinin 128.ayeti kerimelerinde buyrulan Allah'ın dilediği şey hakkında bizleri aydınlatırmısınız? Bir kısım insanlar bu ayetleri cehennemden cennete bir geçiş olduğuna delil göstermektedirler?